Instrukcje

Instrukcje do programów własnych i obcych

Dokumenty

licencje, gwarancje, itp.

Programy DEMO

Wersje demonstracyjne programów

Programy "freeware"

Bezpłatne wersje programów

Aktualizacje

Aktualizacje do programów

Inne

framework-i, serwispack-i, itp.


Copy2Printer


Program do wysyłania plików binarnych na drukarki w systemie Windows

(Rozwiń) 
Copy2Printer jest prostą aplikacją 32bit wymagającą do pracy środowiska Framework 2.0 lub nowszego.
Zadaniem aplikacji jest przesłanie w sposób binarny wskazanego pliku na drukarkę zainstalowaną w środowisku Windows. Copy2Printer jest odpowiednikiem znanej DOSowej komendy:
Copy /b <nazwa pliku> LPT1:
Ponieważ współczesne drukarki nie są podłączane do portu LPT1 (zresztą coraz mniej komputerów ma wogóle taki port), a wykonanie instrukcji Copy /b <nazwa pliku> <nazwa drukarki> powoduje błąd, próba przesłania pliku w sposób natywny (binarny) jest z poziomu systemu z wykorzystaniem jego narzędzi niemożliwa. Próba wrzucenia pliku (przeciągniecia myszką) do drukarki spowoduje wydruk jego zawartości w postaci tekstu. Nie będą między innymi interpretowane żadne sekwencje ESC (pojawią się one na wydruku w postaci ich odpowiedników graficznych).

Uruchomienie aplikacji:
Aby wydrukować plik w sposób binarny należy uruchomić aplikacje w następujący sposób:
Copy2Printer <pełna nazwa pliku> <nazwa drukarki w systemie Windows>
Np.:
Copy2Printer d:\Test\druk.prn "OKI 3520 MFP"
Uwaga: jeśli w nazwie drukarki lub nazwie pliku występuje spacja lub inny zastrzeżony znak należy nazwy zawrzeć w cudzysłowie.

Aplikacja obsługuje kody DOS ERRORLEVEL. W zależności od wyniku drukowania zwraca następujące komunikaty:
0 - Plik został wysłany prawidłowo.
1 - Wystąpił błąd podczas odczytu pliku!
2 - Wystąpił błąd podczas wydruku!
3 - Nieznana drukarka!
4 – Nieznaleziono pliku!
5 - Nieprawidłowe parametry!


wersja: 1.10.2.1
z dnia: 28-02-2010
 Copy2Printer.zip
Dokumentacja  Copy2Printer.pdf

 
Copyright © ARTO-Soft 2009  Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykorzystane znaki graficzne producentów należą do ich właścicieli. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.