DBF2SQL

(synchronizacja danych z tabel dbf do SQL)

Replikator danych     Mianem DBF2SQL określa się aplikację, które potrafią przenosić dane z tabel dbf do serwerów SQL. Większość tego typu rozwiązań, służy do ręcznego (nadzorowanego przez operatora) przegrywania danych i posiada mniej lub bardziej rozwinięty interfejs, który w zaawansowanych rozwiązaniach pozwala również na konwersję typów pomiędzy bazami. Brakuję za to rozwiązań umożliwiający przeprowadzenie tego typu operacji w sposób cykliczny i automatyczny, pozwalający na synchronizacje danych pomiędzy obiema typami baz, bez udziału operatora. Wynika to przede wszystkim z wymogów jakie tego typu aplikacją sie stawia, tj. przede wszystkim szybkości samego procesu oraz integralności jego wyniku.

   Przygotowanie uniwersalnej aplikacji pozwalającej na wykonanie procesu replikacji danych z tabel dbf do SQL, z zachowaniem w/w wymagań, jest trudne do wykonania i jednocześnie bardzo czasochłone. O wiele łatwiej (również z finansowego punktu widzenia) jest przygotować dedykowane rozwiązanie umożliwiające synchronizację ścisle okreslonych tabel dbf, oraz ich konwwersję do tabel SQL. Dlatego też program DBF2SQL dostarczany jest niejako na zamówienie, tj. po przeanalizowaniu tabel źródłowych tabel dbf jak i docelowych w SQL, przygotowywana jest dedykowana aplikacja na bazie aplikacji podstawowej. Pozwala to na osiągnięcie dużej szybkości procesu replikacji, oraz uniknięcia ewentualnych problemów związanych z samym procesem, poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w programie podstawowym, dostosowując go do danego procesu replikacji jak i obsługiwanych zbiorów DBF jak i tabel SQL.

   Skąd taka popularność tego typu rozwiązania?
Związana jest ona z ciągłym wykorzystywaniem wielu programów działających na bazach DBF, oraz konieczności ich integracji z systemami opartymi o serwery SQL.

   Tabele DBF zawdzięczają swoją popularność językowi Clipper, który w ubiegłym wieku był najlepszym bazodanowym językiem programowania, pozwalającym tworzyć wydajne systemy bazodanowe. Pojawienie się serwerów SQL oraz brak wersji 32bit Clippera, odebrały „palmę pierwszeństwa” temu rozwiązaniu. Pojawienie się Delphi, który potrafi obsługiwać zbiory DBF, jak również ciągły rozwój następcy Clippera Harboura/xHarboura spowodowało, iż tabele DBF ciągle są wykorzystywane i wiele firm tworzy bardzo dobre oprogramowanie właśnie w tym standardzie.

   W przeciwieństwie do aplikacji biznesowych pracujących na lokalnych komputerach w lokalnych sieciach komputerowych, aplikacje wykorzystujące przeglądarki internetowe pracują prawie wyłącznie na bazach SQL, dlatego też wzajemne funkcjonowanie obu systemów wymaga programów replikujących dane pomiędzy bazami, zapewniającymi synchronizację informacji biznesowej w obu systemach.

Aplikacja DF2SQL pracuje w jednym z trzech trybów:
- tryb administracyjny: służy do konfiguracji połączenia z bazą SQL, określenie haseł dostępu, oraz uruchomienia trybu ręcznego replikacji. W trybie ręcznym można określić zakres replikacji, tj. jakie tabele czy zbiory DBF i za jaki okres czasu mają być replikowane;
- tryb dzienny – replikacja automatyczna zgodnie z określonymi parametrami procesu replikacji dla synchronizacji dziennej;
- tryb nocny – replikacja automatyczna zgodnie z określonymi parametrami procesu replikacji dla synchronizacji nocnej.
Różnica pomiędzy replikacją dzienną i nocną wynika najczęściej z specyfiki pracy danej firmy. Ze względu na idywidualne dopasowywanie aplikacji do klienta, możliwe jest utworzenie większej liczby trybów pracy automatycznej, jak też zamkniecie się tylko w jedym trybie.

   Sam proces replikacji przebiega bardzo sprawnie i nie blokuje dostępu do plików źródłowych. Umożliwia to równoczesną pracę aplikacji i replikatora. Po zakończeniu replikacji każdorazowo zapisywany jest log z informacjami o czasie przebiegu i ewentualnych problemach, jakie wystąpiły w trakcie replikacji. Na życzenie klienta możliwe jest uruchomienie dodatkowego modułu, którego zadaniem jest wysyłanie e-maili na wskazany adres, w przypadku wystąpienia określonych problemów w trakcie pracy replikatora.


Replikator danych W przypadku pytań proszę o kontakt z wykorzystaniem naszego formularza kontaktowego. 
Copyright © ARTO-Soft 2009  Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykorzystane znaki graficzne producentów należą do ich właścicieli. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.