Replikatory danych

(synchronizacja danych, DBF2SQL, SQL2DBF, ...)

Replikator danych    Replikatory danych są to programy przeznaczone do cyklicznej, automatycznej synchronizacji danych pmiędzy dwoma różnymi bazami. Zastosowanie tego typu rozwiązań ma sens przede wszystkim w przypdku synchronizacji danych pomiędzy starszymi typami baz danych, szczególnie plikowymi typu dbf czy mdb, a wspólczesnymi opartymi o serwery SQL.

   Popularność tego typu rozwiązań związana jest z ciągłym wykorzystywaniem wielu programów działających na bazach plikowych, głównie zbiorach DBF, oraz konieczności ich integracji czy internetowymi witrynami, czy to w postaci sklepów internetowych, panelu menadżerskiego czy innych rozwiązań (np. CMS, itp).

   Tabele DBF zawdzięczają swoją popularność językowi Clipper, który w ubiegłym wieku był najlepszym bazodanowym językiem programowania, pozwalającym tworzyć wydajne systemy bazodanowe. Pojawienie się serwerów SQL oraz brak wersji 32bit Clippera, odebrały „palmę pierwszeństwa” temu rozwiązaniu. Pojawienie się Delphi, który potrafi obsługiwać zbiory DBF, jak również ciągły rozwój następcy Clippera Harboura/xHarboura spowodowało, iż tabele DBF ciągle są wykorzystywane i wiele firm tworzy bardzo dobre oprogramowanie właśnie w tym standardzie.

   W przeciwieństwie do aplikacji biznesowych pracujących na lokalnych komputerach w lokalnych sieciach komputerowych, aplikacje wykorzystujące przeglądarki internetowe pracują prawie wyłącznie na bazach SQL, dlatego też wzajemne funkcjonowanie obu systemów wymaga programów replikujących dane pomiędzy bazami, zapewniającymi synchronizację informacji biznesowej w obu systemach.

   Od aplikacji replikujących wymagana jest przede wszystkim duża szybkość procesu aktualizacji, dlatego też program do replikacji danych dostarczany jest niejako na zamówienie, tj. po przeanalizowaniu założeń replikacji przygotowywana jest dedykowana aplikacja na bazie aplikacji podstawowej. Pozwala to na osiągnięcie dużej szybkości procesu replikacji, oraz uniknięcia ewentualnych problemów związanych z samym procesem, poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w programie podstawowym, dostosowując go do danego procesu replikacji jak i obsługiwanych zbiorów DBF jak i tabel SQL.

Nasze program do replikacji danych pracuje w jednym z trzech trybów:
- tryb administracyjny: służy do konfiguracji połączenia z bazą SQL, określenie haseł dostępu, oraz uruchomienia trybu ręcznego replikacji. W trybie ręcznym można określić zakres replikacji, tj. jakie tabele czy zbiory DBF i za jaki okres czasu mają być replikowane;
- tryb dzienny – replikacja automatyczna zgodnie z określonymi parametrami procesu replikacji dla synchronizacji dziennej;
- tryb nocny – replikacja automatyczna zgodnie z określonymi parametrami procesu replikacji dla synchronizacji nocnej.
Różnica pomiędzy replikacją dzienną i nocną wynika najczęściej z specyfiki pracy danej firmy. Są firmy, które mają tylko jeden tryb, bez podziału na tryb dzienny i nocny. Niemniej przygotowywaliśmy już rozwiązania, gdzie ilość trybów pracy automatycznej wyniosła cztery.

   Sam proces replikacji przebiega bardzo sprawnie i nie blokuje dostępu do plików źródłowych. Umożliwia to równoczesną pracę aplikacji i replikatora. Po zakończeniu replikacji każdorazowo zapisywany jest log z informacjami o czasie przebiegu i ewentualnych problemach, jakie wystąpiły w trakcie replikacji. Na życzenie klienta możliwe jest uruchomienie dodatkowego modułu, którego zadaniem jest wysyłanie e-maili na wskazany adres, w przypadku wystąpienia określonych problemów w trakcie pracy replikatora.

   Pomimo, iż aktualnie nasze rozwiązanie pracuje wyłącznie, jako DBF2SQL (replikacja danych z plików DBF do serwera SQL), to w każdej chwili możemy przygotować również inne replikatory, pracujące na innych bazach. Aktualnie najwięcej wdrożeń rozwiązań dotyczy programów: Hornet, Falcon, Hurt 2000 i PSI.


Replikator danych W przypadku pytań proszę o kontakt z wykorzystaniem naszego formularza kontaktowego. 
Copyright © ARTO-Soft 2009  Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykorzystane znaki graficzne producentów należą do ich właścicieli. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.