Czym są systemy ERP ?

System ERP (ang. Enterprise Resource Planning) jest to oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, a dosłownie do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Głównym elementem jest baza danych, w której są gromadzone i przetwarzane zdarzenia/informacje ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa – np. sprzedaż, zakupy, produkcja, magazyny, finanse, księgowość, kadry i płace, itd.

HermesSQL – nowoczesny system ERP

HermesSQL-logo System ERP HermesSQL dostarcza sprawdzone rozwiązania wspierające nowoczesne metody zarządzania firmą. Obsługuje i jednocześnie integruje wszystkie kluczowe obszary: sprzedaż, dystrybucję, e-commerce (B2B, B2C, EDI), zaopatrzenie, gospodarkę magazynową, produkcję, usługi, kadry i płace oraz finanse i księgowość. Dzięki temu pozwala w pełni kontrolować sytuację w przedsiębiorstwie.

Ważnym elementem programu jest jego analityczna część, która zawiera różnorodne analizy i raporty stanowiące podstawę do podejmowanie lepszych i szybszych decyzji biznesowych. ERP system HermesSQL współpracuje z nowoczesną platformą BI – Qlik, która daje ogromne możliwości w zakresie projektowania zaawansowanych, interaktywnych analiz i kokpitów menadżerskich, za pomocą których firmy mogą łatwiej przewidywać i kształtować swój biznes.

Cała konstrukcja systemu ERP HermesSQL oraz wszystkie jego funkcjonalności zaprojektowane są w taki sposób, aby umożliwić wzrost kluczowych wskaźników biznesowych wpływających na wynik ekonomiczny firmy. Efektem takiego podejścia jest: zwiększenie wydajności pracy, lepsza organizacja procesów, możliwość optymalizacji kosztów i zwiększenia zysków firmy.

System HermesSQL dobrze wdrożony i efektywnie wykorzystywany przynosi firmie szybkie i konkretne korzyści biznesowe.

enova365 – system ERP który wyprzedza zmiany

enova365-logo System enova365 to najnowszej generacji oprogramowanie ERP, przeznaczone do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami. Składa się ze zintegrowanych ze sobą i wykorzystujących wspólną bazę danych modułów, z których każdy odpowiada za określony obszar działalności organizacji i wspomaga występujące w jego obrębie procesy.
Program jest instalowany stacjonarnie oraz dostępny w chmurze. Dzięki dedykowanym interfejsom można z niego korzystać z dowolnego urządzenia mobilnego lub stacjonarnego. To jedyny multiinterfejsowy system w Polsce, który na poziomie bazy danych, funkcjonalności, logiki biznesowej pozostaje taki sam.

Wieloplatformowość oraz multiinterfejsowość to ważna zaleta i wyróżnik tego systemu. Użytkownicy pracować mogą na dowolnych urządzeniach, tj.: komputerze, tablecie, smartfonie.
Systemu enova365 dostępny jest w modelu on-premise jak też chmurowym (lokalna, publiczna, producenta).